.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (19)

III,233 Drie vijanden van de mens

Drie vijanden heeft de mens: zichzelf, Beëlzebub en wereld;
van deze drie wordt de eerste het langzaamst overwonnen.

III,235 De drievoudige Godskus

Drie standen kussen God: de maagden vallen Hem te voet;
de jonkvrouwen naderen Hem, om Zijn milde hand te kussen;
De bruid is zo door en door van Zijn liefde gewond,
dat zij ligt aan Zijn borst en kust de honingmond.

III,239 Duiding van de naam Jezus

Geen naam is onder alle zo hoog gebenedeit,
als Jezus, want Hij is een schat vol van zaligheid.

III,31 Wanneer jouw hart leeg is, is het beter

O ellende! Onze God moet zijn onderkomen in de stal nemen!
Ruim uit, mijn kind, jouw hart en laat Hem het ijlings innemen!

III,32 De hemel wordt tot aarde

De hemel daalt af, hij komt en wordt tot aarde;
wanneer stijgt de aarde omhoog en zal tot hemel worden?

De geest is als een parachute; hij werkt het beste wanneer hij open is.
- Khalil Gibran -

Underhill, Evelyn: Mysticism
A study in the nature and development of Man's spiritual consciousness
Cover van Evelyn Underhill: MysticismDit boek van Evelyn Underhill is een onbetwistbare klassieker t.a.v. het onderwerp mystiek. Ook al is het in 1910 voor het eerst gepubliceerd, Underhills boek
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.