.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (29)

V,285 De geestelijke tortelduif

Ik ben de tortelduif, de wereld is mijn woestijn;
God mijn Echtgenoot is weg; daarom zit ik zonder nest.

V,286 De eenvoud moet geestig zijn

Die eenvoud acht ik hoog, welke God geestigheid heeft geschonken;
Die [eenvoud] die deze [geestigheid] niet heeft, is haar naam niet waard.

V,293 De beloning van de liefde

De liefde heeft God zelf tot 'wezenlijk' loon;
Hij blijft voor eeuwig haar roem en erekroon.

V,296 De liefde Gods in ons is de heilige Geest

De liefde, die in jou naar God gericht blijkt ["sich zu Gott
in dir beweißt"],
is Gods eeuwige kracht, zijn Vuur en heilige Geest.

V,305 De liefde Gods is wezenlijk

De liefde voor God bestaat niet in zoetheid;
[- ] zoet is enkel het toevallige ["ist ein Zufall nur"] - zij bestaat in
wezenlijkheid.7

Er is in ieder van ons een God-geschapen vacuüm, dat alleen God zelf kan vullen.
- Tsjang Tse -

Borchert, Bruno: Mystiek
Geschiedenis en uitdaging
Cover van Bruno Borchert: MystiekBorcherts boek is uitermate geschikt voor een overzicht van en een eerste kennismaking met het fenomeen mystiek. Het is een heel mooi naslagwerk (o.a. veel
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.