.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (6)

I,29 De eeuwige dood

Dié dood, waaruit geen nieuw leven opbloeit,
is de vorm van dood die mijn ziel het meest vreest.

I,3 Alleen God kan voldoening schenken

Weg, weg, jullie Serafijnen, jullie kunnen mij niet verkwikken!
Weg, weg, jullie engelen allemaal en al wat de aandacht op jullie vestigt!
Ik nu wil niets met jullie van doen hebben; ik spring in afzondering
in de ongeschapen zee van de zuivere Godheid.

I,31 Het altijd-durende sterven

Ik sterf en leef God: wil ik Hem eeuwig leven,
dan moet ik eeuwig voor Hem de geest geven.

I,32 God sterft en leeft in ons

Ik sterf en leef ook niet: God zelf sterft in mij:
en wat ik leven moet, leeft ook Hij onophoudelijk.

I,33 Niets leeft zonder te sterven

God zelf, wanneer Hij jou wil leven, moet sterven:
hoe denk jij dan zonder dood Zijn leven te kunnen erven?

Twijfel is het voorportaal waar doorheen allen moeten gaan voordat zij de tempel der wijsheid kunnen binnengaan.
- Colton -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.