.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (8)

I,64 De geestelijke zaaiing

God is een akkerman, het zaad Zijn eeuwige Woord,
de ploegschaar is Zijn Geest, mijn hart het zaaiingsoord.

I,65 Armoede is goddelijk

God is het armste ding, Hij staat geheel bloot en vrij:8
Daarom zeg ik terecht en goed, dat armoede goddelijk is.

I,66 Het hart is de haard van God

Waar God een vuur is, daar is mijn hart de haard,
op welke Hij het hout der ijdelheid verteert.

I,67 Het kind schreeuwt om de moeder

Zoals een gespeend kind om zijn moeder weent,
zo schreeuwt die ziel om God, die Hem alleen 'meent'.9

I,68 De ene afgrond roept de andere

De afgrond van mijn geest roept voortdurend met geschreeuw
de afgrond van God aan; zeg, welke dieper zou zijn?10

Men kan van werk of rust in Gods bestaan niet merken; Zijn werken is Zijn rust; Zijn rusten is Zijn werken.
- Angelus Silesius -

Roemi: Juwelen
Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Roemi: JuwelenDeze tweede bloemlezing uit het werk van Roemi is even mooi en inspirerend als "Roemi
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.